Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

NABÓR III/2020/G

logo lgd1Wyniki naboru grantowego III/2020/G

lgd22

 

Termin naboru: 4 listopada 2020 roku - 27 listopada 2020 roku

Wysokość dostępnych środków w naborze: 76 028,00PLN (19 007 EURO)
 
Forma udzielonego wsparcia: refundacja 90% kosztów kwalifikowalnych przy 10% wkładu własnego (z zastrzeżeniem ograniczeń dotyczących rodzaju beneficjenta, minimalnych i maksymalnych wartości operacji oraz limitów wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”).

Mając na względzie obecną sytuację epidemiologiczną i decyzję o pracy w trybie wewnętrznym prosimy aby  wszelkie sprawy w tym dordztwo  załatwiać wyłącznie

telefonicznie lub mailowo.

Jednocześnie informujemy, że wnioski w ramach bieżących naborów będą przyjmowane normalnie z zachowaniem reżimu sanitarnego.

 
 

Utrzymanie i prowadzenie strony internetowej LGD Powiatu Wielickiego odbywa się w ramach dofinansowania działalności bieżącej.