Drukuj

W dniu dzisiejszym członkowie Zarządu Lokalnej Grupy Działania Powiatu Wielickiego Wiesław Malarczyk oraz Grzegorz Samek podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego umowę o Warunkach i Sposobie Realizacji LSR. Umowa opiewa łącznie na kwotę 9 mln zł. Z tych środków realizowane będą działania zapisane w Lokalnej Strategii Rozwoju, które zostały wypracowane w drodze konsultacji społecznych w tym spotkań z mieszkańcami oraz badań ankietowych.