Drukuj

 https://www.marr.pl/dcbkrakow/ Rusza druga edycja programu Dobry Czas Na Biznes.

MARR S.A. rozpoczyna rekrutację do 2 edycji Projektu „Dobry Czas na Biznes – KOM 2”.

I  NABÓR 1-15.06.2018 r.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że realizuje Projekt „Dobry Czas na Biznes – DCB – KOM 2” przy współpracy z jednostkami samorządowymi oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy.

Projekt przewiduje udzielenie bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej osobom powyżej 30-go roku życia, bezrobotnych i nieaktywnym zawodowo (również z tytułem do emerytury/renty), przez okres poprzednich 12 m-cy nie mających zamkniętej ani zawieszonej działalności gospodarczej,  należącym do co najmniej jednej z grup:

a) powyżej 50 roku życia,

b) długotrwale bezrobotnych,

c) z niepełnosprawnościami,

d) o niskich kwalifikacjach,

e) kobiet.

W ramach Projektu „Dobry Czas na Biznes – DCB 2” przyznawana jest dotacja do ok. 25 tys. Nieodłącznym  elementem Projektu jest pakiet bezpłatnych szkoleń i konsultacji z zakresu kluczowych zagadnień zarządzania własnym biznesem, prawa, przedsiębiorczości, oraz marketingu. Przyszły przedsiębiorca może również liczyć na wsparcie doradców zawodowych i biznesowych przez pierwszy rok działalności. Szczegóły dotyczące Projektu „Dobry Czas na Biznes – DCB” znajdą Państwo na stronie http://www.marr.pl/projekty/dcbkrakow,

Pierwszy nabór trwa, a kolejne cztery będą odbywać się co dwa miesiące.

ZAPRASZAMY do Powiatowego Punktu Informacyjnego w Wieliczce przy ul. Asnyka 6c/ 5 tel.12 617 99 89, 785 056 878!!!