Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

W związku z umieszczeniem w dniu 09.11.2018 roku na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wioelickiego informacji o planowanej do realizacji operacji własnej LGD, zakres tematyczny operacji: opracowanie ,,Partycypacyjnej diagnozy zapotrzebowania na ofertę kulturalną na poziomie poszczególnych gmin LGD”  informujemy, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do godziny 15.00 dnia 10.12.2018 roku, żaden podmiot nie zgłosił zamiaru jej realizacji.

W związku z powyższym informujemy, iż wniosek na realizację operacji własnej, przygotowany przez Zarząd, zgodny z zakresem tematycznym operacji wskazanym w informacji o planowanej do realizacji operacji własnej przekazany zostanie do oceny Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego.

Utrzymanie i prowadzenie strony internetowej LGD Powiatu Wielickiego odbywa się w ramach dofinansowania działalności bieżącej.