Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

logo lgd1W dniu 20 marca odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyrobcze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego.
W trakcie zebrania, w związku z upływem kadencji organów Stowarzyszenia, przeprowadzono wybory.

Efektem tego w następujący sposób ukonstytuowały się dane organy:

 

Zarząd
Malarczyk Wiesław - Prezes
Samek Grzegorz - Wiceprezes
Gaj Jan - Członek Zarządu

 

Komisja Rewizyjna
Kobiałka Krzysztof - Przewodniczący
Balik Krzysztof - Wiceprzewodniczący
Łosiński Stanisław - Sekretarz

 

Rada Stowarzyszenia
Sadkiewicz Łukasz - Przewodniczący Rady
Rzymek-Kubas Kinga - Wiceprzewodnicząca Rady
Ptak Roman
Strączek Zbigniew
Kozioł Artur
Gawor Szczepan
Wandas Anna
Kościółek Grzegorz
Ślusarczyk Wit
Przeździk Zofia
Klima Piotr

Utrzymanie i prowadzenie strony internetowej LGD Powiatu Wielickiego odbywa się w ramach dofinansowania działalności bieżącej.