Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

logo lgd info

Informacja o realizacji projektu i rekrutacji

Drodzy mieszkańcy,

informujemy, że w okresie wrzesień-grudzień 2019 r. będą prowadzone prace nad diagnozą dla obecnej oferty kulturalnej dostępnej w poszczególnych gminach LGD „Powiatu Wielickiego”. Wykonawcą diagnozy i realizowanych w jej ramach działań badawczych jest Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska, M. Widuch, na zlecenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Powiatu Wielickiego”.

Celem diagnozy jest określenie potrzeb mieszkańców z zakresie rozwoju oferty kulturalnej na terenie gmin Niepołomice, Kłaj, Wieliczka, zwłaszcza z uwzględnieniem potrzeb poszczególnych grup wiekowych: dzieci, młodzieży seniorów. W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące działania badawcze:

  • badania w działaniu z udziałem dzieci i młodzieży, a także seniorów (od września 2019). W każdej z gmin w badaniach udział może wziąć udział 25 uczniów z klasy IV szkoły podstawowej – reprezentujących grupę dzieci, 25 uczniów z klasy VIII szkoły podstawowej – reprezentujących młodzież oraz 25 seniorów zrzeszonych w ramach Kola Seniora lub Uniwersytetu III Wieku. O przyjęciu do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń do momentu wyczerpania liczby miejsc w każdej kategorii wiekowej. Zgłoszenia mogą być dokonywane przez instytucje.
  • zogniskowane wywiady grupowe (FGI) z przedstawicielami lokalnych instytucji kulturalnych, twórcami/organizatorami oferty kulturalnej (październik 2019),
  • pogłębione wywiady indywidualne (IDI) z przedstawicielami lokalnych instytucji kulturalnych, twórcami/organizatorami oferty kulturalnej itp. (listopad 2019),

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt telefoniczny pod nr:

12 288 00 95 (Biuro LGD „Powiatu Wielickiego”)

lub 12 623 77 40 wew. 28 (realizator projektu – Centrum Doradztwa Strategicznego).

Utrzymanie i prowadzenie strony internetowej LGD Powiatu Wielickiego odbywa się w ramach dofinansowania działalności bieżącej.