Drukuj

info ow2
info ow2 info ow2
W najbliższych miesiącach Centrum Doradztwa Strategicznego sporządzi diagnozy partycypacyjne -
po jednej dla każdej z naszych gmin członkowskich tj. Wieliczka obszar wiejski, całych Gmin Niepołomice i Kłaj.

Diagnozy te dotyczyć będą obecnej oferty kulturalnej dostępnej w poszczególnych gminach LGD oraz zidentyfikowanie jej mocnych i słabych stron,
a także określenie potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju oferty kulturalnej m.in. z uwzględnieniem poszczególnych grup wiekowych – dzieci, młodzieży, seniorów.

W ramach realizacji całej umowy w każdej gminie przebadanych zostanie po 75 osób z zachowaniem reprezantatywności każdej z grup wiekowych.

Przedstawiciele CDS będą spotykać się z mieszkańcami aby wspólnie wypracować dokument, który posłuży nam wszytkim w przyszłości.

 

Operacja Realizowana jest ze środków ze środków
Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Logotypy Unijne i slogan.jpg