Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

W dniu 16 grudnia Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przeprowadził szkolenie
on-line dla Lokalnych Grup Działania podczas którego przedstawił między innymi etapy realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju.
Każde LGD realizuje indywidualną strategię – dokument odpowiedni dla swojego obszaru działania,
który powstał na podstawie konsultacji społecznych z mieszkańcami, władzami samorządowymi i przedsiębiorcami.

Na terenie województwa małopolskiego funkcjonują 32 lokalne grupy działania. Na szkoleniu przedstawiono dwa zestawienia
– zakontraktowanych środków oraz środków wypłaconych beneficjentom na podstawie realizowanych przez nich umów z Zarządem Województwa.

Nasze LGD dysponowało kwotą 8 100 000 zł na pomoc wnioskodawcom w ramach realizacji
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W zestawieniu na dzień 11.12.2020 możemy pochwalić się zakontraktowaniem środków
na poziomie ponad 91% co daje nam wysoką – trzecią pozycję w zestawieniu wszystkich małopolskich lokalnych grup działania.

 

stan realizacji umowy.png

Oznacza to, że nasi wnioskodawcy podpisali umowy na realizacje swoich operacji lub oczekują
na podpisanie takich umów. Suma zakontraktowanych środków sukcesywnie powinna się zwiększać wraz z kolejnymi podpisywanymi umowami w dalszym czasie,
kiedy to LGD przeprowadzi nabory wniosków z wykorzystaniem reszty środków.

Jasno jednak widać, że środków tych jest coraz mniej. Nasze LGD jako jedno z pierwszych
w województwie ogłosiło i przeprowadziło nabór wniosków jesienią 2016 roku.

W zestawieniu wypłaconych środków LGD Powiatu Wielickiego plasuje się na 12-stej pozycji w skali województwa.
Wypłata środków następuje po zrealizowaniu inwestycji w przypadku operacji innych
niż podejmowanie działalności gospodarczej. Znaczy to, że projekty np. infrastrukturalne,
których realizacja zajmuje więcej czasu niż w przypadku podejmowania działalności są rozliczane
na zasadzie refundacji czyli po ich ukończeniu. Dodać należy również, że zanim rozpocznie się realizacja potrzebne są procedury przetargowe.
Ostatecznie zagwarantowane podpisaną umową pieniądze, które stawiają nas na wysokiej pozycji w pierwszym zestawieniu nie są jeszcze wypłacone.
Stąd procentowo niższa pozycja naszego LGD niż w przypadku pierwszej tabeli.

wyplacone srodki.png

W nadchodzącym roku planujemy zagospodarować w naborach wniosków pozostałe do wykorzystania środki finansowe.
O dokładnych terminach i zasadach naborów będziemy Państwa informować poprzez stronę internetową i profil Facebook

Utrzymanie i prowadzenie strony internetowej LGD Powiatu Wielickiego odbywa się w ramach dofinansowania działalności bieżącej.