Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Informujemy, że w związku z wpłynięciem do biura LGD Powiatu Wielickiego pisma o wycofaniu się grantobiorcy z realizacji zadania grantowego złożonego w ramach naboru nr IV/2020/G,
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego odstępuje od konkursu na wybór grantobiorców. W wyniku rezygnacji jednego z grantobiorców we wskazanym naborze LGD
nie ma możliwości osiągnięcia celów oraz wskaźników projektu. Minimalna kwota grantu o jaki może się ubiegać Lokalna Grupa Działania wynosi 50 tysięcy złotych
oraz planowane wykonanie minimum dwóch zadań w ramach projektu i te kryteria w obecnej sytuacji również nie mogą zostać spełnione.

Utrzymanie i prowadzenie strony internetowej LGD Powiatu Wielickiego odbywa się w ramach dofinansowania działalności bieżącej.