Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Informuję,że posiedzenie Rady w sprawie oceny zgodności/niezgodności operacji
z PROW 2014-2020, LSR i lokalnymi kryteriami oraz wybrania, bądź niewybrania operacji
do finansowania złożonych w ramach naboru I/2023 i II/2023 odbędzie się
w dniu 20 kwietnia 2023 roku tj. czwartek o godzinie 17:00 w Mediatece  
pl. Mieczysława Skulimowskiego 3 32-020 Wieliczka

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad, przywitanie Członków i stwierdzenie quorum.
  2. Wybór Sekretarza zebrania.
  3. Przedstawienie porządku zebrania.
  4. Podpisanie deklaracji bezstronności oraz wyłączenia z oceny.
  5. Ocena wniosków za zgodność z PROW 2014-2020 oraz LSR.
  6. Ocena wniosków z lokalnymi kryteriami wyboru.
  7. Podjęcie Uchwał w sprawie oceny/wyboru operacji przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego.
  8. Sporządzenie i podpisanie list ocenionych wniosków przez Przewodniczącego oraz Sekretarza zebrania.
  9. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
  10. Zamknięcie obrad.

 

Informuję również, że materiały i dokumenty  będące przedmiotem posiedzenia są dostępne
do wglądu w biurze LGD Powiatu Wielickiego na ul. Henryka Sienkiewicza 2 w Wieliczce.

Utrzymanie i prowadzenie strony internetowej LGD Powiatu Wielickiego odbywa się w ramach dofinansowania działalności bieżącej.