Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Aktualności

Walne Zebranie Członków Stowarzyzsenia odbędzie się w dniu 31.08.2020 w Sali A - CER Solne Miasto o godzinie 17:00

logo lgd 22

Zapraszamy do składania uwag i propozycji w ramach aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanej przez społeczność.

Utrzymanie i prowadzenie strony internetowej LGD Powiatu Wielickiego odbywa się w ramach dofinansowania działalności bieżącej.