Zbliża się nowy okres programowania.
Nabory

LGD Powiatu Wielickiego - o nas

Skupiamy lokalnych liderów, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz instytucje publiczne, które wspólnie działają na rzecz rozwoju gmin Wieliczka, Niepołomice i Kłaj.
Naszym celem jest tworzenie warunków sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi społeczno-gospodarczemu, poprawie jakości życia mieszkańców oraz ochronie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego naszego regionu.
Nasz zespół

Poznaj naszych specjalistów

Nasz zespół wspiera inicjatywy lokalne, realizuje projekty mające na celu aktywizację społeczności lokalnej, rozwój infrastruktury, tworzenie miejsc pracy, promowanie lokalnych produktów oraz podnoszenie kompetencji mieszkańców.
Łukasz Sadkiewicz

Łukasz Sadkiewicz

Prezes zarządu

Grzegorz Samek

Grzegorz Samek

Wiceprezes zarządu

Jan Gaj

Jan Gaj

Członek zarządu

Krzysztof Kobiałka

Krzysztof Kobiałka

Członek zarządu

Grzegorz Leszczyński

Grzegorz Leszczyński

Dyrektor biura

Elżbieta Sendor

Elżbieta Sendor

Zastępczyni dyrektora biura

Karol Szybiński

Karol Szybiński

Specjalista do spraw projektów

Iwona Garycka

Iwona Garycka

Specjalistka do spraw administracyjnych

Skip to content