Stowarzyszenie Lokalna Grupy Działania Powiatu Wielickiego zaprasza na spotkania informacyjne
dotyczące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie naborów
wniosków na dotacje w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategi rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Spotkania mają charakter otwarty i
bezpłatny.
Terminarz spotkań informacyjnych na terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju dla LGD
Powiatu Wielickiego:

Zakrzów 472 - Dom Kultury, 32-003,
26.09.2016 g. 17.00

Zabierzów Bocheński 358 – Dom Kultury,
32-007, 27.09.2016 g. 17.00

Niepołomice, ul. Zamkowa 2 – Zamek
Królewski, 32-005, 28.09.2016 g. 17.00

Targowisko 432 – Dom Kultury, 32-015,
29.09.2016 g. 17.00

Kłaj 655 – Urząd Gminy, 32-015,
30.09.2016 g. 17.00

Wieliczka Sala Magistratu, ul. Powstania
Warszawskiego 1, 26.09.2016 g. 17.00

Brzegi 234 – Dom Kultury,
27.09.2016 g. 17.00

Mietniów 353 – Świetlica Wiejska,
28.09.2016 g. 17.00

Sygneczów 260 – Świetlica Wiejska,
29.09.2016 g. 17.00

Koźmice Małe 71 - Dom Kultury,
30.09.2016 g. 17.00

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

W dniach 10-11 wrzesień 2016 roku, członkowie i pracownicy biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego odbyli dwudniowe szkolenie na temat wdrażania PROW 2014-2020 oraz realizacji LSR
Pierwszy dzień szkolenia rozpoczęliśmy od wyjątkowego punktu na naszej trasie jakim był Dwór na Wysokiej, gdzie odbyła się pierwsza część szkolenia w towarzystwie Pana Antoniego Pilcha z Bractwa Lutni działającego na terenie LGD Podbabiogórze. W Zawoi w sali konferencyjnej Domu Wczasowego Zawoja - Harnaś odbyła się główna część szkolenia trwająca dwa dni. W trakcie konferencji oraz dyskusji zostały przedstawione i omówione najważniejsze tematy związane z wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Uczestnicy szkolenia zapoznali się m.in. z rodzajami wspieranych operacji w ramach budżetu LSR, celami ogólnymi szczegółowymi i przedsięwzięciami zaplanowanymi do realizacji, budżetem LSR dla obszaru LGD.
Serdecznie dziękujemy wszystkim którzy przyczynili się do sprawnego zorganizowania szkolenia.

Szkolenie było organizowane i współfinansowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Uprzejmie informuję, iż ukazały się nowe wzory wniosków w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategi rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Z wnioskami można zapoznać się na oficjalnej stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub po kliknięciu tu.

Barwny i rozśpiewany korowód dożynkowy, tradycyjne obrzędy ludowe, degustacja świeżo pieczonego chleba i innych smakołyków, a także wspaniały pokaz sztucznych ogni i urozmaicone występy artystyczne – to tylko niektóre atrakcje przygotowane dla wszystkich, którzy w niedzielne popołudnie 4 września wzięli udział w Dożynkach Gminnych w Grajowie.

Tradycyjne święto plonów, nieodłącznie związane z życiem polskiej wsi, rozpoczęło się Mszą Świętą dziękczynną w kościele pw.  NMP Królowej Polski w Raciborsku, podczas której ksiądz proboszcz Kazimierz Kubik poświęcił 16 wieńców dożynkowych, przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z następujących miejscowości: Brzegi, Byszyce, Janowice, Podstolice, Chorągwica, Gorzków, Grabie, Jankówka, Kokotów, Koźmice Wielkie, Mała Wieś, Pawlikowice, Sygneczów, Węgrzce Wielkie, Mietniów.

Dalsza część uroczystości miała miejsce na placu przy budynku OSP w Grajowie. Orkiestra Dęta „Hejnał” z Byszyc  przygrywała ze sceny, a  prowadzący – Magdalena Golonka oraz Angelika Starzec  przywitały gospodarza dożynek – burmistrza Artura Kozioła oraz licznie przybyłych mieszkańców oraz gości, m. in.: Rzecznika Prasowego Rządu Rafała Bochenka, Poseł na Sejm RP Urszulę Rusecką, wicestarostę wielickiego Łukasza Sadkiewicza, wiceburmistrzów Wieliczki – Rafała Ślęczkę oraz Piotra Krupę, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wieliczce Tadeusza Lurańca oraz radnych powiatowych i gminnych, sołtysów Gminy Wieliczka oraz przedstawicieli zarządów osiedli.

Tradycyjny obrzęd dożynkowy poprowadził Zespół Pieśni i Tańca „Pogórze Wielickie”. Jego członkowie  wykonali obrzędowe pieśni i na ręce starostów dożynek – Państwa Agnieszki i Wojciecha Mików – przekazali bochen świeżego, pachnącego chleba – symbolu urodzaju, dostatku i szacunku. Starostowie zaś oddali chleb gospodarzowi uroczystości, który trzymając go w rękach, powiedział:

 

Sprzyjająca, upalna pogoda zgromadziła tłumnie mieszkańców gminy chcących uczcić tegoroczne, obfite rolnicze plony. Przedstawiciele wszystkich sołectw i Podgrabia przygotowali piękne wieńce dożynkowe oraz ozdobne bochny chleba z tegorocznych zbóż. Sołtysi nieśli je w barwnym korowodzie, który rozpoczął tegoroczne świętowanie. Zgodnie z tradycją, chleby złożono na ołtarzu podczas uroczystej, dożynkowej mszy św. celebrowanej przez nowego pasterza ze staniąteckiej parafii ks. Krzysztofa Golbę wraz z asystą ks. Ireneusza. Następnie odbyły się obrzędy dożynkowe oraz tradycyjny poczęstunek chlebem z tegorocznych zbiorów, przez gospodarzy, starostów i zaproszonych gości. Większość organizacji działających w naszych sołectwach wykazała się niezwykłym zaangażowaniem w poczęstunku smakołykami przygotowanymi na tę okazję. Ważnym punktem uroczystości były koncerty Zespołu Pieśni i Tańca „Zagórzanie” , zarówno dzieci, jak i dorosłych. Ich popisy starannie przygotowanego programu ze wspaniałą kapelą były dopełnieniem części oficjalnej dożynek. Ostatnim punktem programu była zabawa ludowa przy akompaniamencie zespołu muzycznego i prowadzącego ją DJ-a.  Wielkie słowa uznania należą się wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie gminnych dożynek, a w szczególności kierowniczce Domu Kultury w Zagórzu, radnej – Barbarze Wdaniec wraz z druhami z miejscowej OSP.

 
źródłlo http://www.niepolomice.eu