Zbliża się nowy okres programowania.

Co nowego w zasadach naborów?

Zdjęcie ilustracyjne - analiza dokumentów

W nowym okresie programowania, który formalnie rozpoczął się 11 stycznia, w momencie podpisania umowy na realizację nowej Strategii, czekają nas pewne zmiany. To informacja zwłaszcza dla osób, które już spotkały się w poprzednich latach z dotacjami i samym LGD.

Zapewne wśród wnioskodawców będą osoby, które próbowały swoich sił w poprzednich latach w naborach na podejmowanie działalności gospodarczej. Zapisy wytycznej jasno określają, że osoby, które w poprzednich latach założyły firmę w ramach poddziałania 19.2 czyli pomocy z LGD nie mogą się starać o dotację na założenie firmy w obecnym okresie.

Niemniej jeśli ktoś startował w naborze, ale nie uzyskał dotacji, może się starać w ramach obecnie dostępnych środków.

Konieczność zamieszkania na terenie Lokalnej Grupy Działania

Kolejne novum to wymóg zamieszkania na terenie LGD co najmniej od roku poprzedzającego dzień złożenia Wniosku o Przyznanie Pomocy. Do tej pory w ramach lokalnych kryteriów wyboru takie osoby otrzymywały dodatkowe punkty na etapie oceny wniosku przez Radę LGD, teraz jest to wymóg narzucony na poziomie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które odpowiada za kwestie związane z dotacjami w LGD.

Koniec z papierowymi wnioskami!

Następna duża zmiana to… odejście od papierowych wersji wniosków. Od tego okresu programowania wnioski będą składane przez specjalnie do tego przygotowany system informatyczny. Oczywiście na etapie przygotowania czy omawiania wniosków w ramach doradztwa w LGD będziemy mogli pracować na papierowych wersjach. Jednak samo napisanie i złożenie wniosku będzie już cyfrowe.

Więcej szczegółów i wymagań jakie niesie ze sobą ten etap będziemy podawać po kolejnych szkoleniach w Urzędzie Marszałkowskim.

Najnowsze wpisy

Kontakt

Nasza nowa siedziba:
ul. Artura Grottgera 30
32-020 Wieliczka

Skip to content