Zbliża się nowy okres programowania.

Nabory w LGD: dlaczego jeszcze ich nie ma?

Zdjęcie ilustracyjne - ogłoszenia

Jako Lokalna Grupa Działania realizujemy Strategię Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność. Jest to dokument, w którym zapisaliśmy kierunki i obszary rozwoju dla naszego terenu, czyli gmin członkowskich. W ramach przyznanych nam środków finansowych na poszczególne, wskazane w Strategii przedsięwzięcia organizujemy nabory wniosków. Wnioskodawcy w ten sposób konkurują o przyznanie finansowania na ich projekty.

Działanie LGD odbywa się we współpracy z Instytucją Zarządzającą, jaką jest w naszym przypadku Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, z którym ustalamy i uzgadniamy terminy naborów.

Tak samo odbywa się to u pozostałych 23 LGD w całym województwie.

Aby etap oceny naboru i wniosków, który odbywa się na poziomie Urzędu Marszałkowskiego, przebiegał sprawnie i relatywnie szybko, ważne jest dla Urzędu odpowiednie zarządzanie naborami, a co za tym idzie czasem, jaki jest potrzebny na ich ocenę.

Od czego zależą terminy naborów?

Dlatego LGD jest zależna w kwestii ustalania naborów, co bywa uciążliwe dla wnioskodawców, którzy pytają o terminy i kiedy będzie można złożyć wnioski. Przenoszenie w czasie planowanych naborów nie wynika ze złej woli ani LGD, ani Urzędu Marszałkowskiego, ale z potrzeby utrzymania płynności pracy nad dokumentacją, która spływa do Krakowa z całej Małopolski.

Odpowiadając na zapytania o termin naboru posiłkujemy się ogólnymi informacjami, ale w trakcie dalszych miesięcy i lat wdrażania nowego okresu programowania (na lata 2023-2027) będziemy szczegółowo informować o harmonogramie.

Na chwile obecną zarówno wszystkie Lokalne Grupy Działania, jak i Urząd Marszałkowski są na początku drogi administracyjnej. Ustalamy i konsultujemy procedury, karty oceny, szczegółowe zasady – czyli informacje, które również są istotne dla wnioskodawców. Więc aktualnie nie jesteśmy w stanie odpowiadać na państwa pytania szczegółowo.

Urząd Marszałkowski chcąc zapewnić nam odpowiednie przygotowanie organizuje cykliczne szkolenia dla LGD, na których przekazuje kolejne, coraz konkretniejsze informacje, które będziemy dalej przekazywać osobom pytającym o nabory.

Najnowsze wpisy

Kontakt

Nasza nowa siedziba:
ul. Artura Grottgera 30
32-020 Wieliczka

Skip to content